Nový evropský systém označování pneumatik: co to pro mě znamená?

Nový evropský systém označování pneumatik

Od 1. listopadu 2012 musí být všechny pneumatiky pro osobní a užitková vozidla prodávané v Evropě vybaveny speciálními klasifikačními štítky. Tyto štítky vám poskytnou některé základní informace o konkrétní pneumatice. Při nákupu nových pneumatik tak teď máme všichni možnost učinit zodpovědný výběr založený na významných informacích.

Obrat k lepšímu

Nový systém označování pneumatik přináší pro každého z nás četné výhody. Jeho cílem je zvýšit silniční bezpečnost, snížit spotřebu paliva a zmírnit dopady lidské činnosti na životní prostředí. Rychlé porovnání pneumatik

Nyní budete schopni porovnat jednotlivé pneumatiky z hlediska 3 základních kritérií:

Spotřeba paliva (jedna nádrž z pěti je překvapivě spotřebována pneumatikami)

Přilnavost na mokru (klíčový bezpečnostní faktor)

Vnější hlučnost pneumatiky (zvuk, který vydávají vaše pneumatiky při jízdě vně vozidla)

Nový zákon se vztahuje na všechny pneumatiky montované na nová osobní vozidla, užitková vozidla, nákladní vozidla, městské a dálkové autobusy vyrobené po 1. červenci 2012. Nejen porovnání ceny je u pneumatik zásadní…

V okamžiku, kdy nakupujete pneumatiky, požadujete fakta. Chcete co nejsnáze získat objektivní informaci o tom, jaký bude mít vaše volba vliv na vaši bezpečnost, na prostředí a lidi kolem vás. U nás v Michelinu jsme přesvědčeni, že nový klasifikační systém je krok správným směrem. Pro vás může tento posun znamenat stále lepší a lepší vlastnosti pneumatik.

1. Porovnejte spotřebu paliva

fuel economy.jpg

Tento obrázek ukazuje, jak je pneumatika výkonná z hlediska spotřeby paliva. Palivová účinnost je klasifikována třídami od A (nejvíce účinná) po G (nejméně účinná).

Ušetřete až € 300, resp. 80 litrů paliva, za dobu životnosti vašich pneumatik. Vozidlo vybavené pneumatikami třídy A, jedoucí rychlostí 80 km/h spotřebuje o 7,5 %1 paliva méně než vozidlo s pneumatikami třídy G.
Výsledky se mohou lišit v závislosti na typu vozidla a klimatických podmínkách, ale citelně rozdílná spotřeba paliva mezi jednotlivými třídami je prokázána.2. Porovnejte brzdné vlastnosti na mokrém povrchu

braking on wet roads.jpg

Toto schéma ukazuje, jak pneumatika brzdí v mokrých jízdních podmínkách. Hodnocení probíhá mezi třídami A (nejbezpečnější pneumatika s nejkratší brzdnou dráhou) a G (nejméně bezpečná pneumatika s nejdelší brzdnou dráhou).

Zkraťte svou brzdnou dráhu o délku 4 osobních vozidel. Brzdná dráha vozidla vybaveného pneumatikami třídy A, jedoucího rychlostí 80 km/h může být až o 18 m, resp. 30 % 1, kratší než u vozidla s pneumatikami třídy G.3. Porovnejte vnější hlučnost pneumatik

external noise level.jpg

Tento obrázek ukazuje hlučnost pneumatiky v decibelech (dB). Symbol 3 zvukových vln udává, jak si pneumatika vede vzhledem k plánovaným evropským limitům. Vnější hlučnost pneumatiky nemusí odpovídat hlučnosti pneumatiky, která je zachytitelná uvnitř vozidla.

3 černé vlny = hlučná pneumatika, ale s nižší hlučností, než je maximální hranice povolená v současnosti

2 černé vlny = středně hlučná pneumatika, v plánovaném limitu a méně než 3 dB pod plánovaným limitem

1 černá vlna = pneumatika s nízkou mírou hlučnosti, více než 3 dB pod plánovaným limitem

Co ještě je při výběru pneumatik důležité?Označování pneumatik je dobrý začátek, ale pro vás jsou zásadní ještě další 3 výkonnostní charakteristiky pneumatik:
Životnost: Pneumatika, která déle vydrží, z dlouhodobého hlediska ušetří vaše náklady. Správná pneumatika vám může v porovnání s jinou pneumatikou nabídnout až rok jízdy navíc, Jízdní stabilita v zatáčkách: K 25 % nehod2 dochází v zatáčkách. Brzdné vlastnosti na suchém povrchu: K 70 % nehod2 dochází na suché vozovce. Kdo vyrábí pneumatiky, které nabízejí rovnováhu všech podstatných vlastností…

I na vás záleží…

Pneumatiky hrají důležitou roli, ale vy jakožto řidič máte na výsledný efekt zásadní vliv.

Ekologická jízda: Šetřete po celou dobu jízdy šetrným přidáváním plynu.