Zásady použití souborů cookie

Ochrana vašeho soukromí při používání našich webových stránek je pro nás obzvláště důležitá. Proto vás v následujícím textu budeme důkladně informovat o shromažďování osobních a neosobních údajů.

Právo používat osobní a anonymní údaje podléhá právům společnosti Allmobil GmbH v rozsahu povoleném zákonem.

Tato webová stránka používá software pro analýzu využití. Vyhodnocením těchto údajů lze získat cenné poznatky o potřebách uživatelů. Tato zjištění přispívají k dalšímu zlepšení kvality nabídky. Konkrétně je následující sada dat uložena neomezeně pro každý hovor:

 

  • Anonymní forma IP adresy žádajícího počítače
  • Datum a čas vyzvednutí nebo žádosti
  • Název načtené stránky nebo souboru
  • Odkaz, ze které stránky byla tato stránka volána
  • prohlíľeč pouľívaný uľivatelem, včetně verze prohlížeče
  • Uživatelský operační systém
NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIE

Nastavení souborů cookie

Váš prohlížeč lze nastavit tak, aby soubory cookie byly vytvořeny pouze s vaším souhlasem nebo obecně odmítnuty. Upozorňujeme však, že bez cookies jsou webové stránky omezeny nebo nepoužitelné.

Máte možnost kontrolovat a zabránit používání souborů "cookie" konfigurací prohlížeče následujícím způsobem: